• Nouzové otevření vozu
  • Přečerpání paliva
  • Diagnostika ŘJ
  • Drobné opravy na silnici
  • Odtahy vozidel
  • Vyproštění vozidel
  • Pomoc při likvidaci PŮ
  • Zajištění ekologické likvidace
  • Úschovna vozidel